"Harmonia Życia" - Marcin Suder

"Szepty" - Ewa Seniczak-Ścibior

 Forum WSR // WSR // Szkola Wizazu // WSR, Szkola Reklamy // Dziennikarstwo // Strony sluchaczy WSR - powrot